Kājas | Ēriks Bērziņš

Ēriks Bērziņš

Kajas

Kājas

Ir patīkami, ja kājas ir sausas.