Ēriks Bērziņš

Debešķīgā McCola

Šīs bildes te varēja arī nebūt, bet tomēr te tā ir.